Мобилно меню на Варна пласт Лого на Варна Пласт
Главна страница на Варна Пласт
Главна страница на СПРЕФИКС
Главна страница на ТЕРМОФЛОК
Мото на Варна Пласт

Технология на полагане

полагане чрез напръскване


Притискане за уплътняване

валиране с мек и твърд валяк

При разпръсквателната дюза, ватата се смесва със свързващото вещество и втвърдителя. Преди това повърхността леко се напръсква само със свързващо вещество, след което се подава ватата и втвърдителя. Дебелина от приблизително 100 мм може да се постигне само чрез едно напръскване. Дебелината на изолационното покритие се измерва със специален уред.