Мобилно меню на Варна пласт Лого на Варна Пласт
Главна страница на Варна Пласт
Главна страница на СПРЕФИКС
Главна страница на ТЕРМОФЛОК
Мото на Варна Пласт

Звукоизолация

на тавани, стени и подове


Звукоизолация на таван в сградата на АМС в Стокхолм, Швеция

СПРЕФИКС има високо ниво на звукопоглъщане и затова е подходящ за решаване на проблеми, свързани с акустиката на сградите. След напръскването му върху повърхността на тавана или стената изолацията може да бъде боядисана директно, както и да остане под окачен таван.

Този вид изолация гарантира отсъствието на компресирани зони или кухини, през които да прониква въздух или звук.

СПРЕФИКС формира едно монолитно, запечатващо покритие, като по този начин се превръща в неделима част от повърхността, върху която е нанесен.