Мобилно меню на Варна пласт Лого на Варна Пласт
Главна страница на Варна Пласт
Главна страница на СПРЕФИКС
Главна страница на ТЕРМОФЛОК
Мото на Варна Пласт

Шампионски постижения

профилите Dimex elegance 8.0 и KBE

Ефективно разположение на камерите позволяващо вентилация и отвеждане на конденза.

Коекструдирани EPDM уплътнения на стъклодържателите “Скрито” уплътнение на крилото и касата за по-добра оптика.

Шесткамерна система със 80 мм монтажна широчина.