Мобилно меню на Варна пласт Лого на Варна Пласт
Главна страница на Варна Пласт
Главна страница на СПРЕФИКС
Главна страница на ТЕРМОФЛОК
Мото на Варна Пласт

Защита от огън

на тръбопроводи и инсталации


СПРЕФИКС S е с плътност от 140кг/м³. Има естествен сив цвят и същите качества като СПРЕФИКС G.

Дори когато един изолационен материал е класифициран като невъзпламеним или незапалим, това не означава задължително, че той е пожароустойчив.

За разлика от пенопластите, като полистирол и полиуретан или ораганичните материали, като нарязана хартия и целулоза, е направен от камък и той наистина не може да гори.

Затова той намира приложение във всички случаи на противопожарна защита: при стоманени конструкции, нефтени платформи, за изолация на противопожарни стени и на турбини, при изолация на тръбопроводи.

Противопожарна защита на стени, тавани и подове

Освен всички качества на СПРЕФИКС G, продуктът СПРЕФИКС S има и една основна характеристика - защита от пожар. Той може да служи като преграда на огъня, да контролира разпространяването му и да осигури допълнителните минути, така важни за спасяване на човешки живот, на имущество и ограничаване щетите за околната среда.

СПРЕФИКС S действа като щит срещу пожар, освен поради устойчивостта си на близо 1000 ºС, но и поради начина си на безшевно полагане, при което става част от структурните елементи от сградата или конструкцията.

СПРЕФИКС S е получил одобрение като устойчив на пожар изолационен материал А 60 за палуба и преграда на кораби и морски съоръжения Det Norske Veritas (DNV), IMO A.799 (19).

СПРЕФИКС S е тестван в съответствие на между-народния стандарт IMO/ISO, чиито изисквания са по-завишени в сравнение с BS/ASTM.