Мобилно меню на Варна пласт Лого на Варна Пласт
Главна страница на Варна Пласт
Главна страница на СПРЕФИКС
Главна страница на ТЕРМОФЛОК
Мото на Варна Пласт

Влагоустойчивост

в сравнение с останалите изолации


СПРЕФИКС G има естествен бял цвят, класифициран е като невъзпламеним материал.

Раздел II – 2 на SOLAS 1974г, IMO A.799(19), от Лойдс Корабен регистър, Registo Italiano Navale (RINA) и Германския Лойд.

Използван като изолация във влаковете, автобусите и корабите. Корпусите на всички пътнически вагони във финландските и шведските железници са изолирани със СПРЕФИКС G, а също и италианските високоскоростни влакове “Пандолино”.