Мобилно меню на Варна пласт Лого на Варна Пласт
Главна страница на Варна Пласт
Главна страница на СПРЕФИКС
Главна страница на ТЕРМОФЛОК
Мото на Варна Пласт

Стъклопакет рекордьор

за изолация от жега и студ едновременно


Вече постижимо
U=0.9W/m²K !!!

Стъклопакетът
на ПАСИВНАТА къща

PLANIBEL TOP N

Стъклопакетите с това нискоемисийно стъкло с меко покритие имат освен добра топлоизолация U=1.1 W/m2K и висока светопропускливост LT=79%. Макси-мално ефективен за северно изложение, а за южно в съчетание със SUNERGY.

ENERGY N

Високотехнологично нискоемисийно стъкло с меко покритие за топлоизолация U=1.1 W/m2K, соларен контрол SF=42% и повече видима светлина LT=71%. С универсално приложение в структурата на стък-лопакета, но особено удачно за зимни градини и соларни веранди с източно, южно и западно изло- жение.

SUNERGY

Стъклопакетите с това стъкло с твърдо покритие имат добра топлоизолация, соларен контрол SF=33% и засенчване LT=61 %. Подходящи за големи витринни части с южно и западно изложение.