Мобилно меню на Варна пласт Лого на Варна Пласт
Главна страница на Варна Пласт
Главна страница на СПРЕФИКС
Главна страница на ТЕРМОФЛОК
Мото на Варна Пласт

СПРЕФИКС

пръскана топлоизолация от минерални влакна


Изолацията дължи своите уникални качества на заложената в нея свързваща система.

В момента на напръскване, свързващото вещество - воден разтвор на поливинилалкохол полимер и втвърдителят - динатриев тетраборат се смесват. Сместа се втвърдява до гел заедно с минералната вата, когато достигне повърхността. Втвърденото вече свързващо вещество е неразтворимо във вода, което предполага, че изолационното покритие ще изсъхне по-бързо, в сравнение с изолацион-ния материал, който съдържа свързващи веще-ства и уплътнители, които се раздуват във вода. По-нататък, втвърденият поливинил-алкохол полимер се свива при съх-нене, в резултат на което се образува изолационен слой, който е порьозен с перфектни слепващи свойства и запазващ формата си.

Спрефикс е лесна за полагане на труднодостъпни места.

Топлопроводимостта на СПРЕФИКС е тествана и се равня-ва на l=0.033 W/mK. Коефициентът на топлопреминаване достига до U=0.33 W/m2K в зависимост от дебелината и плътността. Това е много добра стойност, като се има предвид факта, че след полагането му не се образува топлинен мост, поради доброто сцепление с повърхността.

Той е идеален за изолирането на тавани на приобщени тераси, както и в случаите на изграждане на вентилируеми окачени фасади, а също и незаменим при нужда от топлоизолиране на пътни мостове, трудно достъпни места, основи на сгради, тунели, подлези, конструкции на зимни градини и оранжерии.