Мобилно меню на Варна пласт Лого на Варна Пласт
Главна страница на Варна Пласт
Главна страница на СПРЕФИКС
Главна страница на ТЕРМОФЛОК
Мото на Варна Пласт

Контрол

на шум, влага и конденз


Контрол на шума

СПРЕФИКС осигурява високо ниво на звукопоглъщане и затова се използва за решаване на проблеми отнасящи се до акустиката на сградите. Той показва отлични характеристики на шумопоглъщане, независимо дали става въпрос за обществени или промишлени сгради или плавателни съдове. С бързото си и безшевно полагане СПРЕФИКС става универсална шумоизолация.

СПРЕФИКС постига:

Контрол на влагата и конденза

Една от най-добрите характеристики на СПРЕФИКС е способността му да задържа високи количества на водни пари и да освобождава влагата, без това да доведе до увреждане на изолацията. Това означава, че изолацията ще способства да се намалят щетите върху конструкциите, чрез контролиране на влагатa, която е една от основните причини за възникване на корозия и ръжда.

Полагайки ние може да контролираме: